Helbred

Generelt
———————————————————————————————————————————
Rocky Mountain hesten er generelt en sund, nøjsom og hårdfør hest, som er god til at klare sig selv uanset vejrlig. Den klarer sig godt i de kolde interkontinentale vintre i USA, og man kan måske fristes til at kalde racen for det amerikanske svar på den Islandske hest.

Rockies in the snow

Rocky Mountain hesten har en lang forventet levetid, og både Old Tobe, som var stamfaderen til racen, samt dens afkom de fem “Tobe-sønner”, der yderligere lagde hjørnestenen for racen, blev mere end 30 år gamle. Old Tobe selv blev 37 år.
Hesteracen havde i begyndelsen af det 20. århundrede et hårdt liv som arbejdshest, og de hårde vintre, samt Den Store Depression i 30’erne og 2. Verdenskrig medvirkede til, at kun de stærkeste og mest nøjsomme individer overlevede. Derfor fremstår racen i dag som sund og letholdt – eller “easy keepers”, som de siger i USA. Racen har dog i kraft af den høje forekomst af den sølvtonede farve, en disposition for en øget frekvens af den arvelige sygdom MCOA (Multiple Congenital Ocular Anomalies) – tidligere kaldet ASD (Anterior Segment Dysgenesis). Den øgede disposition skyldes til dels også det, man kalder “Matador”-effekten, hvor et enkelt individ er ophav til mange efterkommere, som derved kan arve en evt. genetisk mutation.

MCOA
———————————————————————————————————————————
Ligesom med alle andre gener, arver et individ altid to alleler – dvs. udgaver – af et gen. Individet får en allel fra hver forælder. MCOA er et syndrom, der opstår, når en hest har to alleller af det gen, der koder for den sølvtonede farve.
Det sølvtonede gen kaldes også for et såkaldt “dilution”-gen (fortyndings-gen), og det påvirker kun eumelanin, som er det sorte pigment. Det er kun sorte og brune heste, der har eumelanin, og derfor kun hos dem, man kan se, om de er bærere af det sølvtonede gen. Røde heste vil være skjulte bærere af genet, da genet ikke påvirker det røde pigment pheomelanin. Genet, som populært kaldes for Z, hedder PMEL17 og sidder på hestens 6. kromosom. Den sølvtonede farve opstår pga. en mutation i netop dette gen, og det nedarves co-dominant, hvilket betyder, at en hest f.eks. både kan være sort og have et sølvtone-gen, der begge kommer til udtryk. At genet er dominant betyder, en forælder har 50% chance for at give det videre til afkommet, hvis forælderen har bare en allel af genet, fordi afkommet fra hver af forældrene tilfældigt får en af deres alleler. Har forælderen derimod to alleller, vil afkommet altid modtage genet, og det vil komme til udtryk, da det er dominant.

A chocolate Rocky Mountain Horse

A chocolate Rocky Mountain Horse

Det vides ikke, om det er det muterede sølvtonede gen i sig selv, som forårsager MCOA syndromet eller om det er en mutation af et gen, der ligger lige ved siden af, som bærer skylden for de medfødte misdannelser, som ses i følgeskab med den eftertragtede sølvgrå farve med hvid man og hale. MCOA ses ikke kun hos Rocky Mountain hesten, men også hos andre hesteracer, der har denne farvevariation – f.eks. den Islandske Hest, miniaturehesten o.a. Rocky Mountain hesten er dog suverænt den hesterace, som har flest heste med denne specielle farve (ca. 55% af den registrerede bestand), og det er også hos Rocky Mountain hesten, at man derfor ser flest tilfælde af MCOA syndromet.

De fleste nyere kilder påpeger, at selv ved kun et sølvtonet gen (heterozygoti), opstår der små anomalier i øjets forkammer – dvs. små forandringer/misdannelser i form af uveale cyster. Heste, der er heterozygote for det sølvtonede gen, kaldes for cyste-fænotypen. En heterozygot hest vil altså i teorien have cyster i øjets forkammer, men det skal understreges, at det i de allerfleste tilfælde er svært at finde disse cyster rent klinisk, da de er så små (de benævnes sommetider som mikrocyster). Under alle omstændigheder er det forandringer, der er så små, at heste af cyste-fænotypen ikke er klinisk påvirkede af deres genetiske disposition for MCOA.
Heste med to sølvtonede alleller – dvs. som er homozygote for det sølvtonede gen – har det man kalder MCOA-fænotypen. Denne fænotype er karakteriseret ved udtalte medfødte anomalier i eller omkring øjets forkammer. MCOA syndromet kan bestå af flere eller alle af følgende anomalier:

  • Uveale cyster (Uvea er det mellemste, pigmenterede lag i de tre hinder, der udgør øjets “væg”. Cysterne kan være i det temporale ciliære legeme (Temporal = del af øjet længst væk fra næsen/inderste (mediale) øjenkrog. Det ciliære legeme er både en muskel, der hjælper linsen til at fokusere og en kirtel, der sørger for det indre øjes væskeproduktion), perifære retina/nethinde og/eller iris.)
  • Cornea Globosa (Hornhinden ser meget tykkere og rundere ud, pga. den større krumning af hornhinden. Dette forårsages af en forøget dybde i øjets forreste kammer. Kort sagt ser det ud som om øjnene buler ud af hovedet på hesten)
  • Manglende eller nedsat lysrefleks, samt miosis (Kontrahering af pupillerne. Når pupillerne altid er små, betyder det at hesten har sværere ved at se i mørke og skumring, hvor lysmængden er lille. Det normale øje ville her forstørre pupillen for at øge mængden af lys, som rammer nethinden)
  • Retinal dysplasia (Misdannelser i nethinden) og retinal løsning (nethindeløsning)
  • Irismisdannelser, herunder iris hypoplasia (utilstrækkelig dannelse af iris), iridocorneal vinkel abnormaliteter (vinklen mellem iris og cornea/hornhinden er forkert) og iridocorneale adhærencer (iris og cornea/hornhinde sammenhæftninger)
  • Medfødt katarakt/grå stær (uklar linse) og/eller nukleær katarakt (påvirker kun den centrale del af linsen)
Abnormalities associated with MCOA

Abnormalities associated with MCOA

Kliniske tegn på MCOA syndrometA. Billede af et øje fra siden af det forreste øjenkammer på højre øje på en Rocky Mountain hest. En multi-lobuleret cyste på det ciliære legeme. B. Billede af højre øje på en Rocky Mountain hest med ectropion uvea (udadkrængende kant af iris), dyscoria (unormal pupilform), katarakt/grå stær, and linse subluxation (unormal placering/forskydning af linsen). Granula iridica (iris vedhæng/udvoksninger som er normalt hos hest) er her underudviklede, pupillen er forkert formet, og der ses komplet omkransende ectropion uvea. Nukleær katarakt er til stede ved den nukleær-corticale forbindelse. Vitreous (gennemsigtig øjengel) er til stede i forreste øjenkammer mellem iris og linse sekundært til fremad-nedad linse subluxation. C. Profilbillede af et Rocky Mountain hesteøje med Cornea Globosa. Læg mærke til udbulingen af cornea/hornhinden og den store krumning. D. Profilbillede af et Rocky Mountain hesteøje med normal cornea. Læg mærke til den normale krumning og diameter. (Billede og tekst lånt fra denne artikel www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2653074/)

Heste, der er heterozygote for det sølvtonede gen, vil klinisk kun kunne diagnosticeres med uveale cyster. Der er dog set enkelte tilfælde, hvor der samtidig er blevet konstateret retinal dysplasi. Det skal igen understreges, at kun homozygote heste altid vil have flere eller alle af ovenstående medfødte misdannelser. Decideret blindhed ses dog ikke ofte, men vil altid være associeret med homozygoti for MCOA allellen.
MCOA syndromet er som sagt medfødt, og er som udgangspunkt ikke en progressiv sygdom. Det vil sige, at de symptomer hesten bliver født med, ikke bliver værre (eller bedre), end de allerede er fra start i løbet af hestens levetid. Der er dog set en vis tendens til, at MCOA-fænotypen er lidt mere disponeret for uveitis/måneblindhed (inflammationstilstand i øjets uvea-hinde), hvilket også kan medføre smerte og i alvorlige tilfælde blindhed.

A pronounced silver dapple pattern on the body

A pronounced silver dapple pattern on the body

MCOA syndromet er ikke altid lige udtalt, og det er forskelligt i hvor stor eller hvor lille grad en MCOA hest er ramt af de forskellige aspekter af syndromet. Således kan en patient have Cornea globosa og uveal cyster, men måske ikke miosis. Der kan derfor ses mange forskellige kliniske tilfælde af MCOA, selvom alle patienterne har til fælles, at de har to alleller af det sølvtonede gen.
For det utrænede øje kan det være svært at se på en hest, om den har MCOA. Ofte skal man bruge oftalmologisk udstyr for at kunne erkende øjenmisdannelserne. Men der i nogle kilder postuleret, at der synes at være en mere udtalt blegning af hårlaget, samt en mere udtalt blomme-aftegning (se billedet) på kroppen hos MCOA-fænotypen fremfor Cyste-fænotypen. Udover dette synes der ikke at være andre synlige kendetegn, og typisk vil kun en gentest med sikkerhed kunne sige, om en hest lider af syndromet.

Viden om dette syndrom, og hvordan det nedarves, er vigtigt for avlen med Rocky Mountain hesten, og man bør virkelig se sig for som avler, så man så vidt muligt kan undgå MCOA-fænotype heste. De fleste af MCOA hestene klarer sig dog typisk på rimelig vis på trods af deres synshandicap, men det er på ingen måde en ønskværdig øjendefekt hos denne hesterace. Desværre er det en problemstilling, der følger med den smukke og populære sølvfarve hos hesteracen, men er man opmærksom på dette, behøver det ikke at være et problem for avlere og ejere.

Kilder:
Rocky Mountain Horse Association (www.rmhorse.com)
The National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2653074/)

loading comments...